Communicatie stroomlijnen voor de M2M (members to members) organisatie ESPO

Services

 • Strategie
 • Brand design
 • Web design
 • Print design

De Europese zeehavenorganisatie ESPO is het belangrijkste raakvlak tussen de Europese zeehavens en de Europese instellingen en haar beleidsmakers. ESPO vertegenwoordigt de havenautoriteiten, havenverenigingen en havenbesturen van de zeehavens van 23 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen op het politieke niveau van de EU. ESPO heeft ook waarnemende leden in IJsland, Oekraïne en Israël.

Om de uitdagingen van de komende jaren met succes het hoofd te bieden, is ESPO een samenwerking aangegaan met Catapult om de communicatie met hun leden opnieuw te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat de zeehavens een duidelijke stem hebben in de Europese Unie.

www.espo.be

 • ESPO_memorandum_JPG
 • ESPO_memorandum_JPG10
 • ESPO_memorandum_JPG11
 • ESP_Presentatie_03
 • ESP_Presentatie_01
Website

ESPO ziet zichzelf niet als een B2B maar als een M2M (members to members) organisatie. Een van de kerntaken is het realiseren en onderhouden van een goede communicatie tussen de leden. De website die wij voor hen realiseerden moest dus niet alleen communiceren met de buitenwereld maar vooral de communicatie tussen de leden onderling faciliteren. Hiervoor ontwikkelden wij een ledenplatform: ‘members area’. Dit platform is uitsluitend toegankelijk voor de leden, met individueel afgestemde inhoud.

 • ESP_DD_website_
 • ESP_DD_website_2
 • ESP_DD_website_3
Members area

Het belangrijkste communicatiemiddel werden de circulars. Dit zijn wekelijkse, soms dagelijkse updates van nieuwe richtlijnen of adviezen binnen de wereld van de zeehavens. Het beheren van deze circulars (inmiddels meer dan 1700 exemplaren) hebben wij geautomatiseerd. Het systeem dat we hiervoor ontwikkelden draagt zorg voor alle facetten: van de verzending via e-mail naar de juiste leden tot het automatisch beschikbaar maken van de circulars in de ‘members area’. De leden zelf zijn ingedeeld in EU comités waardoor het mogelijk is doelgericht circulars uit te zenden en beschikbaar te maken voor de leden.

Naast de circulars verschaft de ‘members area’ ook toegang tot de ESPO views, de publicaties en alle online documenten. Deze drie kanalen vormen samen met de circulars een communicatieplatform dat de leden 24 uur per dag in een afgeschermde omgeving toegang geeft tot alle relevante informatie.

 • ESP_DD_mobiel_1
 • ESP_DD_mobiel_2
 • CASE_ESPO_naamkaarten
Wat hebben we gedaan?

Strategie

 • Contentstrategie
 • Merkstrategie

Design

 • Brand design
 • Art direction
 • Web design

Ontwikkeling

 • User interface design
 • User experience design
 • Front-end ontwikkeling
 • Back-end ontwikkeling

Content

 • Sociale media

Een plan? Een project?
Dan horen we het graag!

anton@catapult.be +32 (0)3 239 10 10