Book design

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

The government hotel before World War I
Scale model of the Procinciehuis
Design for the new Provinciehuis (XDGA)
 

Book design

Middelheim Museum

Middelheim Museum